Sběr dat terminálem

Zlepšujeme a zjednodušujeme práci

Usnadněte práci zaměstnancům a dosáhnete lepších výsledků.

Cílíme na zlepšení pracovního prostředí pro první stupeň výroby. Operátoři mají jeden z největších přínosů pro výrobu a proto je důležité, aby pracovali v co nejlepších podmínkách.

Díky terminálu SMBOX má operátor usnadněnou práci se zapisováním dat, přivoláním obsluhy nebo pomocí "jednoho kliku" pošle požadavek do skladu na doplnění materiálu.

Máme ověřeno, že pokud je zaměstnanec na pracovišti spokojený a dobře proškolený, dosahuje vyšších výsledků.

Jak můžete usnadnit práci?

 • 1
  Bezdotykový chod
  Eliminujeme ztrátové časy zápisu pomocí možnosti bezdotykového chodu. Čidlem, nebo signálem ze zařízení (například z testeru) provádí SMBOX okamžitý zápis kusu a proto není nutné se terminálu dotýkat.
 • 2
  Rezistivní displej
  Všechny terminály mají resistivní displeje, tzn. že dobře fungují i přes rukavice, je možný dotyk propiskou nebo tužkou a případné nečistoty nemají vliv na reakční dobu displeje (jako to bývá u volně dostupných tabletových řešení).
 • 3
  Odstranění papírové dokumentace z pracoviště
  Odpadá neaktuálnost výkresové dokumentace na pracovišti díky online propojení s databází, ve které jsou uloženy aktuální výrobní plány, montážní instrukce nebo výkresová dokumentace. Máte tak jistotu, že se ve výrobě "nepovaluje" neaktuální index výkresů.
 • 4
  Online proškolení přímo na pracovišti
  Může se stát, že změna dokumentace nebo výrobního postupu má vliv na současný stav a je nutné okamžitě proškolit operátory. S SMBOXem je to snadné. Po přihlášení na pracovišti je operátor terminálem vyzván k online proškolení a po skončení školení, může být přivolána obsluha ke kontrole prvních kusů. Tím máte jistotu, že operátor zná aktuální postup nebo výkres.
 • 5
  Okamžité zavolání obsluhy nebo zásobovače.
  V případě nedostatku materiálu na pracovišti, nebo při poruše zařízení, má ihned operátor možnost poslat požadavek do skladu, přivolat seřizovače nebo mistra. Zrychlí se tak reakce ostatních funkcí a operátor i mistři mají přehled o reakční době kvůli které se operátor ve svém výkonu zdržel.
 • 6
  Optimalizace pracovního výkonu na základě reality.
  Stopky na měření taktu již nebudou potřeba. Díky online sledování a usnadnění práce operátorovi, je takt přesněji měřen a z dlouhodobého hlediska lépe vyhodnocen.
 • 7
  Zvýšení digitalizace podniku a konkurenceschopnosti
  Díky implementaci terminálů SMBOX máte okamžitý přehled o stavu výroby, reálných datech z pracovišť a ověříte si tak současné kalkulace. Díky zlepšení pracovních podmínek dosáhnete vyšší spokojenosti zaměstnanců a tím i vyšší konkurenceschopnosti.

Jednoduchý přehled o výkonu pracoviště.

Efektivita pracoviště

Efektivní sledování výkonu pracoviště.

Nejdůležitější fáze digitalizace je rozhodnutí chtít dělat věci lépe. Často se však stává, že po implementaci není vhodně podporováno vyhodnocování získaných dat a proto mohou být nesprávně vyhodnocena.

Náš servis zajišťuje i podporu při vyhodnocování získaných dat, včetně důkladného školení.

Je totiž životně důležité, aby získaná data byla správně vyhodnocenanápravná opatření vhodně definována.

Důležitá otázky jako: "Proč výkonnost pracoviště blíže k víkendu klesá"? nebo "Co zapříčinilo dlouhé prostoje"? jsou součástí vstupního školení.

Není důležité vědět vše, mnohem důležitější je vědět, kde tyto informace najít.

Bez papírová dílna

Bez papírová dílna

Bez papírová dílna může být chápána jako digitalizaci tradičních výkresů, pracovních postupů nebo jiných dat.

Nabízíme možnosti, které pomohou šetřit náklady na zmetky (z důvodu neaktuálních dokumentů na pracovišti) a také na tisk. Již nebude nutné tisknout dokumenty a distribuovat je na daná pracoviště. Vše je online a ihned k dispozici v aktuální platné verzi.

Více informací