Sledování výkonnosti

Každý pracuje jinak, proto je důležité vědět proč.

Sledovat výkonnost zařízení a pracovníků je důležitý strategický krok.

Každý pracovník odvádí jiný pracovní výkon, jednotlivé operace a úkony má časově rozdílné a ke konci týdne mu výkonnost klesá. Jak zjisti příčinu a jak ji odhalit?

SMBOX sbírá data a díky proškolení budeme vědět, jak je použít. Naše služby nekončí implementací, nabízíme součinnost při vyhodnocování získaných dat a proto dbáme na to, aby každý mistr a hlavně management měl k dispozici údaje, které dokáže správně vyhodnotit.

Proč sledovat výkonnost?

Výkonnost, z anglické zkratky OEE (Overall Equipment Effectiveness) udává, jak daný zaměstnanec nebo stroj efektivně provádí svůj pracovní úkon.

Je důležité se zaměřit na klíčová místa výrobního procesu, díky kterým je možné efektivitu zvýšit nebo vhodně sledovat a tím získat reálný přehled o aktuálním dění.

 • 1
  Optimalizace pracoviště
  Díky získaným datům máte přehled o reálném taktu, používaných přípravcích a nástrojích.
 • 2
  Snadný reporting
  Získaná data jsou online zobrazována v grafické podobě, bez nutnosti práce v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru.
 • 3
  Příčiny a následky
  Z dlouhodobého hlediska získávání dat, máte možnost zjišťovat příčiny a eliminovat následky.
 • 4
  ANDON displej
  Získaná data můžeme zobrazit na viditelných místech ve výrobě, nebo v kancelářích managementu. Ihned tak vidíte prostoje, chod zařízení a stav výroby.