Optimalizace nákladů pomocí elektronických aukcí

Transparentně, rychle, bez námahy a s finanční úsporou.

Co je elektronická aukce a jak funguje?

Elektronická aukce, nebo také eAukce je softwarové prostředí, pomocí kterého se soutěží nabízené položky. Převážně se účastní tři strany.

Zadavatel, ten definuje položky, jejich množství, požadovanou kvalitu, termín dodání a další požadavky, které si přeje splnit.

Dále se aukce účastní vyhlašovatel, který má na starosti technické zajištění, plynulost aukce a bezproblémový průběh.

A hlavní účast má třetí strana, tedy zájemce (dodavatel), který na základě definovaného zadání soutěží o získání položek z aukce.

Během aukce zájemci postupně snižují cenu a jakmile už nikdo ze zájemců cenu snížit nemůže, skončí časový interval a aukce se automaticky ukončí.

Těmito kroky je zaručena transparentnostvysoutěžení nejnižší ceny na trhu, která přesně odpovídá zadání, které zájemce (dodavatel) garantuje.

Platební terminály s minimálními poplatky z velké elektronické aukce.

Díky elektronické aukci můžeme nabídnout velmi nízké transakční poplatky. Díky tomu ušetříte tam, kde to nejvíce uvidíte - a to je na tržbách!

Vysoká spolehlivost platebních terminálů s poplatky kolem 1%.

Jednoduché, pěti minutové porovnání ihned napoví kolik můžete ušetřit. Zkontrolujte si výpis transakcí z terminálu a zavolejte. 

Celková provize / částka brutto =  x * 100 --> Váš poplatek z transakce v %

Zavolejte nám Váš výsledek a uvidíte, jak na tom ve skutečnosti jste.

V závislosti na obratu je možné domluvit individuální aukci a získat tak těžko dostupné nízké transakční poplatky.

Aukce na elektřinu

Elektřinu je možné soutěžit pro domácnosti i firmy (sdruženě) nebo při velkých objemech MWh individuálně.

Využíváním eAukcí dosahujeme vynikajících úspor.

Pravidelné úspory z aukcí ve výší 20-40% nejsou výjimkou.

Aukce na zemní plyn

Aukce zemního plynu jsou velmi oblíbené, protože úspory ze vstupních cen jsou opravdu velmi vysoké. Je to také dáno tím, že se soutěží část ceny za dodávku plynu, která odpovídá 80% celé částky za MWh.

Úspory z aukcí bývají ve i výší 40% , protože mnoho klientů má smlouvy s distributorem staré i několik desítek let.

Aukce pro firmy

Střední i velké společnosti využívají e-aukce k tomu, aby pravidelně optimalizovali ceny vstupního materiálu, nebo služeb a tím si zajistili větší konkurenceschopnost a snižovali si tak náklady, které mohou využít tam, kde zrovna potřebují.

Nákupčí tak mají k dispozici rychlý, transparentní systém, který funguje již mnoho let. Za tu dobu ušetřil více než 1,8 mdl. Kč!

Neutrácejte zbytečně!

Kontaktujte nás a na osobní schůzce Vám navrhneme optimální řešení. 

Něco málo o dodavatelích energií

Dodavatelé plynu

Dodavatelů zemního plynu je v České republice cca 60, proto zato mohou nabídnout nejlepší ceny a služby svým zákazníkům. Někteří mají svou vlastní těžbu zemního plynu a přímý přístup k jeho zdrojům (MND), jiní nabízejí něco navíc, aby svým zákazníkům ulehčili komunikaci, nebo přehled ve vyúčtování (Amper market nebo ČEZ prodej).

Zemní plyn se možné soutěžit ve výši 80% z celkové ceny, cemuž odpovídá výše tzv. neregulované složky.

Mnoho dodavatelů zemního plynu se elektronických aukcí účastní pravidelně a tím dosahujeme vysokých úspor a vynikajích cen na trhu.

Dodavatelé elektřiny

Dodavatel elektřiny je společnost, která dle energetického regulačního úřadu (ERÚ) splňuje podmínky pro distribuci po rozvodné síti. 

Takových společností je v České republice  je celkem 49 a patří mezi ně např. ČEZ, Innogy (RWE), Pražská energetika, Vemex a další.

U elektřiny se přes elektronické aukce soutěží tzv. neregulovaná část ceny, které odpovídá 45% z celkové ceny silové elektřiny.

Pomocí aukce se úspora téměř garantována.