U projektového řízení používáme vlastní

vylepšenou metodu tzv. pětifázového plánování.

Nultá fáze - předpříprava projektu

Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje:

 • identifikaci podnikatelských příležitostí;
 • předběžný výběr projektů a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant;
 • finanční vyhodnocení budoucího projektu.

1. Fáze - popis projektu

Po rozhodnutí o realizaci projektu následuje podrobný popis projektu. K tomu používáme tyto nástroje:

 • SWOT analýza;
 • definice cílů projektu – cíle musí být SMART;
 • určení výsledku – určit, jak bude vypadat výsledný stav;
 • vymezení zdrojů, s jejichž pomocí dosáhneme výsledku.

2. Fáze - plánování projektu

Při tvorbě plánu projektu odpovídáme na správně položené otázky:

 1. CO se má udělat?
 2. JAK to udělat?
 3. KDO (S KÝM to budeme realizovat)?
 4. KDY?
 5. ZA KOLIK?

3. Fáze - realizace projektu

Základní princip realizaci projektu je velmi jednoduchý - držet se co nejvíce původního plánu. Šance na úspěšné řízení projektu je větší, byl-li plán správně definován. 

Realizace projektu zahrnuje:

 • realizaci plánu, spolupráci s členy týmu,
 • součinnost se zadavatelem;
 • kontrolu dosahovaní dílčích cílů;
 • sledování rizik a řešení vzniklých problémů.

4. Fáze - vyhodnocení projektu

Hodnocení projektu je klíčovou fází především s ohledem na přípravu nových projektů. Evaluace začíná již v samotném průběhu realizace.

Máte-li plán, myslete na něj,

máte-li cíl, držte se ho,

máte-li projekt, napište nám!