Svářečský dozor inspektorem a držitelem certifikátů IWT + IWI-C

  • 1
    Školení robotů Panasonic a KUKA
    Přijedeme, proškolíme a ukážeme jak na to.
  • 2
    Svářečský dozor a školení svářečů
    ČSN EN ISO 3834 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů ČSN EN ISO 14 731 - Svářečský dozor - úkoly a odpovědnost DIN EN 15 085 - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Přezkoušení svářečů a operátorů (dle ČSN EN 287, ČSN EN 9606, ČSN EN 14 732) ČSN EN ISO 17 637 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů Vyhodnocení vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 (vady obsažené v ČSN EN ISO 6520) Svařovací postupy WPS dle ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13

Školení svářečů na robotech Panasonic a Kuka 

IWT + IWI-C inspektorem.